Lê HOàNG: 'ĐàN ôNG đềU Có KHAO KHáT Vợ BớT THôNG MINH để MìNH đỡ KHổ'

TPO - Bộ ba Lê Hoàng, Hứa Minh Đạt và Quang Tuấn tiếp tục có cuộc trò chuyện liên quan đến phải đẹp gây chú ý trong chương trình Có hẹn lúc 22 giờ.Chủ đề khá thú vị mà bộ 3 Lê Hoàng, Hứa Minh Đạt và Quang Tuấn thảo luận trong chương trình Có hẹn lúc 22 giờ tuần này là “Đàn ông yêu bằng mắt tốt hay xấu?...

Source: