Đỗ THị Hà đốI đáP THUYếT PHụC để CHIếN THắNG PHầN THI THUYếT TRìNH

Với màn đối đáp bằng tiếng Anh khá tự tin về chủ đề giáo dục, đại diện nhan sắc Việt Nam tại Miss World 2021 đã giành chiến thắng ở vòng 1 phần thi nhóm Head to Head Challenge để bước tiếp vào vòng 2. © CTV Vẻ đẹp tươi tắn của đại diện nhan sắc Việt Nam tại Miss World. (Ảnh: CTV) Thuộc nhóm 9 ...

Source: