BIếN GốC TRE Bỏ đI THàNH Mỹ NGHệ độC đáO, GIEO NGHề TRêN CHíNH QUê HươNG

TPO - Không chỉ biến cây tre thành những sản phẩm mỹ nghệ độc đáo, chàng trai trẻ ở huyện miền núi Nghệ An còn cưu mang một số nhân công tàn tật của tộc người Đan Lai, truyền nghề với hy vọng họ có thể tự lập trên chính quê hương của chính mình. © Tiền Phong Những ngày cuối năm, xưởng sản xuất...

Source: