F0 THIếU THUốC MOLNUPIRAVIR

Bốn người gia đình anh Minh, 48 tuổi, ở TP Thủ Đức, phát hiện dương tính Covid-19, triệu chứng đau họng, ho, khó thở, không nhận được thuốc kháng virus molnupiravir.Gia đình anh Minh (tên đã được thay đổi) xét nghiệm dương tính ngày 16/11, được nhân viên trạm y tế phát gói thuốc A (gồm thuốc hạ sốt và vitamin), kh...

Source: