NâNG KIM NGạCH THươNG MạI VIệT NAM-Mỹ LATINH LêN KHOảNG 20 Tỷ USD

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, đến nay, Việt Nam đã có quan hệ thương mại với tất cả 33 quốc gia trong khu vực Mỹ Latinh với tổng kim ngạch thương mại hai chiều tăng hơn 63 lần. © Bộ Công Thương Diễn đàn thương mại Việt Nam-Mỹ Latinh. (Nguồn: Bộ Công Thương) Quan hệ kinh tế và thương ...

Source: