HĐND TP.HCM THôNG QUA NHóM GIảI PHáP CấP BáCH PHụC HồI KINH Tế Xã HộI NăM 2022

TTO - HĐND TP.HCM khóa X thảo luận và quyết nghị nhóm giải pháp cấp bách về y tế, xã hội, kinh tế cho giai đoạn phục hồi kinh tế - xã hội TP.HCM từ đây đến năm 2022. © THẢO LÊ - KIM ÚT Toàn cảnh kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa X ngày 9-12 - Ảnh: TỰ TRUNG Chiều 9-12, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM khóa X đã th...

Source: