ÔNG NGUYễN ĐứC CHUNG GửI đơN TRìNH BàY TRướC PHIêN TOà Xử Vụ MUA CHế PHẩM

© Lao Động Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: LĐO Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc sai phạm trong mua chế phẩm Redoxy 3C và sẽ phải hầu toà ngày mai (10.12).Theo kế hoạch, từ ngày 10-12.12, TAND Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Đứ...

Source: