SAO Cứ đOạT VươNG MIệN HOA HậU QUốC Tế LạI Bị QUY KếT Là “MUA GIảI”?

© Lao Động Hoa hậu Hòa Bình quốc tế 2021 Thùy Tiên. Ảnh chụp màn hình. Tất nhiên, cho tới thời điểm này đều cho thấy đó là những thông tin, luồng dư luận thiếu căn cứ về một số hoa hậu. Bởi sau những dạng tin đồn chưa thể truy tận gốc ấy, chẳng những không có bằng chứng rõ ràng, có chăng là sự ...

Source: