PHáT HIệN MớI Về Sự LIêN QUAN GIữA CAI THUốC Lá Và TìNH TRạNG BéO PHì

Theo kết quả nghiên cứu, các hợp chất liên quan đến thuốc lá thẩm thấu qua máu vào ruột, làm thay đổi thành phần vi khuẩn trong ruột và quá trình trao đổi chất của những chuột tham gia thí nghiệm. © AFP Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP) Các nhà khoa học Israel ngày 8/12 cho biết đã phát hiện sự liên quan gi...

Source: