VIệT NAM Sẽ Có TRUNG TâM NGHIêN CứU KHOA HọC CôNG NGHệ HạT NHâN

Dự án đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương, các bước nghiên cứu khả thi, phê duyệt địa điểm được thực hiện trong giai đoạn 2022-2024.Thông tin được TS Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo tại hội nghị Khoa học và công nghệ hạt nhân toàn ...

Source: