BA TIểU HàNH TINH đANG BAY Về PHíA TRáI ĐấT

Một loạt tiểu hành tinh sẽ bay sượt qua Trái Đất ở khoảng cách an toàn trong thời gian từ ngày 24 đến 29/12, bao gồm thiên thạch có đường kính 260 m. © Được VnExpress cung cấp Mô phỏng một tiểu hành tinh bay trong không gian. Ảnh: iStock Tiểu hành tinh đầu tiên mang tên 2016 TR54, dự kiến bay đến gần Trái Đ...

Source: