ĐạI TướNG Tử NạN, ẤN Độ HứNG 'TổN THấT KHôNG THể KHắC PHụC'

Vụ tướng Rawat tử nạn vì trực thăng rơi được coi là "tổn thất không thể khắc phục" với Ấn Độ, vì ông là kiến trúc sư tiến trình hiện đại hóa quân đội."Đại tướng Bipin Rawat là tổng tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội Ấn Độ, đồng thời là kiến trúc sư tiến trình tái cấu trúc quốc phòng quan tr...

Source: