90% TAY VợT CHUYêN NGHIệP THU NHậP KHôNG đủ SốNG

Chỉ 150 tay vợt hàng đầu ATP không thua lỗ khi theo đuổi quần vợt, chiếm 6% trong các tay vợt nam chuyên nghiệp được xếp hạng.Theo TennisHQ, top 5 tay vợt nam hay nhất thế giới kiếm trung bình tám triệu USD mỗi năm. Top 50-100 kiếm khoảng 510.456 USD, và những người đứng từ 500 - 1.000 thu nhập 6.996 USD.Nếu ở ngoài top 600 t...

Source: