CặP SONG SINH LàM Vệ Sĩ NHà C. RONALDO

Anh em Sergio và Jorge Ramalheiro là hai cựu binh thuộc lực lượng đặc biệt từng phục vụ ở Afghanistan, theo sát gia đình siêu sao C. Ronaldo 24/7.Tờ Flash của Bồ Đào Nha cho biết cặp song sinh vệ sĩ được C. Ronaldo thuê làm nhân viên an ninh là anh em trong cặp sinh ba. Sergio và Jorge Ramalheiro là hai cựu binh từng phục vụ ở Afgha...

Source: