GầN 240.000 NGườI THAM GIA GIảI CHạY TRựC TUYếN UPRACE

238.000 runner dự giải đã hoàn thành quãng đường hơn 5 triệu km, ủng hộ số tiền hơn 5 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.Hành trình đầy cảm xúc của UpRace 2021 đã mang đến hơn 5 tỷ đồng đóng góp cho 4 tổ chức xã hội: Newborns Vietnam, Operation Smile Vietnam, Green Việt và Saigon Children’s Charity. ...

Source: