QUả BóNG VàNG VIệT NAM CắT BớT DANH HIệU

Do Covid-19, giải Quả Bóng Vàng Việt Nam 2021 sẽ không trao giải thưởng cho Cầu thủ ngoại xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc và Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc. © Được VnExpress cung cấp Một số giải thưởng của Quả Bóng Bàng Việt Nam 2021 sẽ không được trao như năm 2020. Ảnh: Đức Đồng Ông Nguyễn Nhật ...

Source: