QUáCH THị LAN BấT NGờ RúT KHỏI 3 NộI DUNG ở GIảI đIềN KINH QUốC GIA 2021

© Lao Động Quách Thị Lan rút khỏi 3 nội dung thi đấu tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021. ẢNh: BTH Nữ tuyển thủ Quách Thị Lan bất ngờ rút khỏi 3 nội dung thi đấu sở trường tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 vì lý do sức khoẻ. Hôm nay (9.12), giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 chín...

Source: