VNEXPRESS RA MắT GIảI HALF MARATHON

Giải chạy đặc biệt mang tên Skyline Race by VM, tổ chức với số lượng vận động viên giới hạn ở cự ly 21km.2021 là một năm khó khăn với cộng đồng marathon do tác động kéo dài của Covid-19. Hầu hết các giải chạy lớn nhỏ không thể tổ chức đúng kế hoạch. Runner cũng có ít cơ hội để giao lưu, học hỏi lẫn nh...

Source: