KHAI MạC HộI THI THể THAO Lễ HộI LàNG SEN NăM 2024

NGHỆ AN - Hội thi Thể thao Lễ hội Làng Sen năm 2024 bao gồm các môn thi đấu bóng chuyền và võ cổ truyền nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2024).

https://laodongtre.laodong.vn/tin-tuc/khai-mac-hoi-thi-the-thao-le-hoi-lang-sen-nam-2024-1340795.ldo

Đọc bài gốc tại đây.

2024-05-17T08:23:16Z dg43tfdfdgfd