LịCH THI đấU đOàN THể THAO VIệT NAM TạI ASIAD 19 NGàY 21.9

Các vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam thi đấu môn bóng đá nam và rowing trong ngày 21.9.

* BÓNG ĐÁ NAM

18h30 Olympic Iran – Olympic Việt Nam

* ROWING

09h00-12h00

-W2X – Vòng loại: Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo

-W4X – Vòng loại: Đinh Thị Thảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ

15h00-17h00

-W1X – Vòng loại: Hồ Thị Duy

-W4X – Vòng loại: Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo

-M4X – Vòng loại: Bùi Văn Hoàn, Đinh Thế Đức, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu, Nhữ Đình Nam.

-W8+ - Vòng loại: Đinh Thị Thảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt.

(Lịch thi đấu có thể thay đổi theo quyết định của Ban tổ chức)

Đọc bài gốc tại đây.

2023-09-20T23:19:50Z dg43tfdfdgfd