TRUNG TâM THể THAO THàNH LONG XUốNG CấP SAU KHI SàI GòN FC GIảI THể

Trung tâm thể thao Thành Long (huyện Bình Chánh, TPHCM) đã xuống cấp. Các sân bóng nơi đây chủ yếu chỉ được chăm sóc để cho các đội bóng đá phong trào thuê.

Đọc bài gốc tại đây.

2023-09-05T11:25:24Z dg43tfdfdgfd