VIệT NAM BìNH LUậN Vụ Mỹ 'TẩY CHAY NGOạI GIAO' OLYMPIC BắC KINH

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao mong các nước đóng góp vào thành công của Olympic Bắc Kinh 2022, khi đề cập vụ Mỹ và 3 nước đồng minh không cử quan chức dự sự kiện."Olympic là sự kiện thể thao quốc tế với mục đích giao lưu, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hiểu biết giữa các dân tộc trên thế giới. Với...

Source: